2011

“СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ” – ВИПУСК 4

2011 рік, КИЇВ. Відбулася презентація четвертого альманаху “Сучасна українська драматургія”, до якого увійшли твори як відомих , так і початкуючих авторів, яких об’єднує Всеукраїнський благодійний фонд “Гільдія драматургів України”. “Настав час, – записано в програмі Фонду, – прилучитися до всіх цивілізованих народів світу, що керуються єдиним морально-естетичним законом оцінки всього художнього доробку своїх громадян. Сформулюємо цей закон так: художній твір, що має певний літературний рівень, який відзначається оригінальністю форми, характерів та сюжетних побудов і не суперечить основним морально-етичним засадам Людства, є даром Божим, духовним надбанням нації”. Альманах об’єднав 12 авторів. У ньому надруковано п’єси Ярослава Верещака, Ольги Зоренко, Тетяни Іващенко, Олени Клименко, Василя Кожелянка, Володимира Сердюка, Світлани Лелюх, Віктора Лисюка, Аліни Семерякової, Олександри Погребінської, Олекси Сліпця, Лідії Чупіс. Це вже четверта спроба відродити те, чого на загальне переконання не існує взагалі – українську сучасну драматургію.

У збірнику надруковано п’єсу Тетяни  Іващенко “Таїна буття”.