Кардинальні та лояльні експерименти з жанровою фактурою драми 1990-х років

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. ғ 29, Київ, 2014

Олена ЦОКОЛ

У статті розглянуто жанрові модифікації в українській драматургії

1990-х років, особливу увагу зосереджено на описі сюжетної структури

текстів комедії, фарсу та сатиричної драми. Окреслено кілька тенденцій,

які характеризуються жанровим конгломератом.

“Зумій за хвіст спіймати бісенятко”. Театр на Подолі. Грали – Лариса Трояновська та Сергій Бойко.

…Існують й виразні сучасні побутові комедії, які презентують підприємницьку

чи іншу професійну верству: «Платні послуги» Ярослава Верещака,

п‘єси Тетяни Іващенко, Олександра Ірванця, Ігоря Бондаря-

Терещенка. Немало написаних текстів у жанрі фарс: п‘єси

Ярослава Верещака, Тетяни Іващенко, Ірени Коваль, Неди

Нежданої . Тетяна Іващенко також звертається ще й до

жанру трилер у п‘єсі «Вільний стрілок» (1997). У драмі

підіймається проблема колишніх афганців, які повертаються до

буденного життя, питання працевлаштування, наркоманії та

самогубства. Варто наголосити, що драматург експериментує й в

жанрі водевіль «Зумій за хвіст спіймати бісенятко» (1996). Під

звичайною анекдотичною історією кохання про знатного чоловіка

та просту дівчину зі щасливим фіналом, можна розгледіти глибокі

соціальні проблеми…

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CB8QFjABOBRqFQoTCJWbirrCzcYCFYJaFAodazkAsw&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fgotvnz_2014_29_31.pdf&ei=zSGeVdWAAYK1UevygJgL&usg=AFQjCNGmbFF-0JlvobhKIx5gZq7ROTRqIw&sig2=F9Aql5QSRaESgA-_VNkGPA&bvm=bv.96952980,d.d24