Тетяна Іващенко. “Замовляю любов”. П’єси. Київ, 2014

В серії “Перша З(б)ірка” щойно вийшов з друку збірник п’єс Тетяни Iващенко “Замовляю любов”. Київ, 2014 рік. Вiдповiдальний редактор: Г. Архипов. Редактор: М. Ряпулова. На обкладинці: арт. Олександр Радiонов та …

У Києві вийшла друком збірка “13 сучасних українських п’єс”

У серії видань Літературної агенції “Банкова,2″, що діє при Національній спілці письменників України надруковано збірку “13 сучасних українських п’єс” Автором вступної статті до цього видання виступила Ніна Козачук. 13 сучасних …

2012

«АВАНСЦЕНА» – перший в Україні  інформаційний збірник сучасної української драматургії.  У збірнику презентовані біографії драматургів різних поколінь та анотації їхніх п’єс, відгуки критиків та фото авторів, електронні бібліотеки та друковані …

2011

“СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ” – ВИПУСК 4 2011 рік, КИЇВ. Відбулася презентація четвертого альманаху “Сучасна українська драматургія”, до якого увійшли твори як відомих , так і початкуючих авторів, яких об’єднує Всеукраїнський …

2010

У видавництві “Фоліо” у 2010 році вийшли 3 та 4 томи антології “Української драматургії”. У 3-му томі надруковано п’єсу Тетяни Іващенко «Empty trash».

2009

Київське видавництво “Автограф” надрукувало книжку Мар’яни Шаповал “Інтертекст у світлі рампи” (2009). Шаповал Мар’яна Олександрівна – літературознавець, кандидат філологічних наук, докторант кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського національного …

2008

Видавництво “Пульсари” видало “Малу енциклопедію театру на Подолі”.  Кілька матеріалів з енциклопедії присвячено творчості драматурга Тетяни Іващенко та її співпраці з київським театром на Подолі.

2006

Інформацію про драматурга Тетяну Іващенко розміщено y престижному ілюстрованому журналі “Обличчя України. 2006”.

“НА КОНУ ВІЧНОСТІ: Монолог у мистецтві драматичної вистави”

Ігнатюк М.М., Сулятицький М.І.”На кону вічності: Монолог у мистецтві драматичної вистави”. Івано-Франківськ , вид-во “Нова Зоря”, 2005. Харків, вид-во “Фоліо”, 2005. П’єса “Таїна буття” Тетяни Іващенко  серед творів українських класиків. …