Літературно-художній журналі “Дніпро” (Київ) №№ 7 та 8 за 2009

У літературно-художньому журналі “Дніпро” (Київ) у №№ 7 та 8 за 2009 рік надруковано п’єсу Тетяни Іващенко “Empty trash” (“Спалюємо сміття”).
“Дніпро” – літературно-художній журнал, щомісячник. Видається з 1927 року. Надзавдання діяльності видання – пошук і пропагування творчості українських здібних письменників – творців сучасної української літератури. Поруч із відкриттям нових, не відомих раніше імен, пам’ятається і своя історія: на сторінках журналу можна знайти цікаві твори класики національної літератури. Ще одним стратегічним вектором діяльності “Дніпра” є увага до мовних особливостей кожного регіону для вироблення живої української літературної мови. Твори, опубліковані в журналі, добираються на анонімній конкурсній основі.

Опубліковано в 2009