“таїна буття”

Сторінка 1 з 212

Драма Тетяни Іващенко “Таїна буття” як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка

Леонід ЗАКАЛЮЖНИЙ
Розглянуто п’єсу Тетяни Іващенко «Таїна буття», присвячену образу Івана Франка. Ретроспективна композиція, монтажний принцип, поєднання в тексті уривків із творів і листів письменника дають підстави розглядати п’єсу і як своєрідний художній експеримент, пов’язаний із епізацією та ліризацією драми, і як оригінальну спробу художньої реконструкції творчої біографії письменника.

[gview file=”http://tatianaivaschenkoteatr.com.ua/wp-content/uploads/2015/09/33.pdf”]
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2015. Вип. 62.

Сторінка 1 з 212