Драма Тетяни Іващенко “Таїна буття” як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка

Леонід ЗАКАЛЮЖНИЙ
Розглянуто п’єсу Тетяни Іващенко «Таїна буття», присвячену образу Івана Франка. Ретроспективна композиція, монтажний принцип, поєднання в тексті уривків із творів і листів письменника дають підстави розглядати п’єсу і як своєрідний художній експеримент, пов’язаний із епізацією та ліризацією драми, і як оригінальну спробу художньої реконструкції творчої біографії письменника.
[gview file=”https://tatianaivaschenkoteatr.com.ua/wp-content/uploads/2015/09/33.pdf”] Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2015. Вип. 62.