Одночасно у двох театрах Львова розгадували «Таїну буття» Тетяни Іващенко

24 грудня

У подвійному дзеркалі

Алла Підлужна

НА МУЗИЧНО-ПЛАСТИЧНОМУ ТЛІ ВИСТАВИ «ТРИЧІ МЕНІ ЯВЛЯЛАСЯ ЛЮБОВ» РОЗГОРТАЄТЬСЯ ПРОНИЗЛИВА ІСТОРІЯ СКЛАДНИХ, ІНКОЛИ Й ТРАГІЧНИХ ОБСТАВИНИ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ ФРАНКА ТА ХОРУЖИНСЬКОЇ / ФОТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ КОЛОМИЙСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРАМТЕАТРУ ІМ. І. ОЗАРКЕВИЧА

Нікого не здивувати тим, що, наприклад, в один вечір у різних театрах одного міста йде одна й та сама п’єса Шекспіра або Чехова. А от щодо сучасних авторів така ситуація малоймовірна. Тому надзвичайною для українського драматурга Тетяни Іващенко видалася подія, коли у Львові, місті знаковому для генія національної літератури Івана Франка, в один вечір на кону двох театрів ішла її п’єса «Таїна буття», присвячена неймовірній долі, творчості, подружньому життю, коханню Івана Яковича.

На сцені Національного театру ім. М. Заньковецької виставою «Тричі мені являлася любов» за цією п’єсою розпочав свої гастролі у Львові колектив Коломийського українського драмтеатру ім. І. Озаркевича. А друга постановка «Таїна буття» відбувалась у Львівському Першому українському театрі для дітей та юнацтва.

Хоча головними фігурами сценічної оповіді в обох виставах є Іван Франко та його дружина Ольга Хоружинська, режисерське рішення різниться. Автор коломийської вистави режисер Сергій Кузик створив масштабне полотно суперечливого тогочасного життя, на музично-пластичному тлі якого розгортається пронизлива історія про складні, інколи й трагічні обставини подружнього життя Франка та Хоружинської. Бажання любові та ревнощі дружини протистоять потребі кохання поета, на жаль, не до дружини.

Вистава у режисурі Володимира Борисюка більш формалістична. Зважаючи на виховну направленість Театру для молоді, тут увага зосереджується скоріше на постаті Франка як просвітителя й письменника.

Попри висвітлення неординарних людських рис і дослідження емоційних переживань героїв, автор п’єси не лишає поза увагою значення Франка як громадського діяча, ліричного й пристрасного поета. Акцентується на цьому і в обох виставах. Поряд з уже хрестоматійними, сумно-тужливими рядками: «Чому являєшся мені у сні?…» звучать гнівні слова Каменяра про необхідність незалежності України. Давні сентенції Івана Франка про таку й досі болючу тему української дійсності надзвичайно чутливо сприймалися у театральних залах Львова й мали схвальний емоційний відгук вдячних глядачів.

http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/u-podviynomu-dzerkali

 

Варіант англійською:

In a double mirror

Two Lviv theaters unveiled Tetiana Ivashchenko’s The Mystery of Life at the same time
It would come as no surprise for anyone to hear, for example, that the same play by William Shakespeare or Anton Chekhov is staged at more than one theater of some city on the same night. For contemporary authors, though, such a situation is unlikely. Therefore, Ukrainian playwright Tetiana Ivashchenko found it extraordinary to see her play The Mystery of Life, dedicated to the incredible fate, career, marriage and love of Ivan Franko, to be staged in two theaters at the same time in Lviv, the city which played the crucial role in the national literature genius’s biography.

The Zankovetska National Theater hosted production I Met My Love Thrice, based on Ivashchenko’s play, as the first show of the Kolomyia Ivan Ozarkevych Ukrainian Drama Theater’s tour of Lviv. The second production of The Mystery of Life took place at Lviv’s First Ukrainian Theater for Young Audiences.

Although the main figures of stage storylines in both productions are Franko and his wife Olha Khoruzhynska, the directors’ approaches differ. The Kolomyia show’s director Serhii Kuzyk created a mighty period tale, serving as the music and plastic background for the poignant story of complicated and sometimes tragic circumstances of the pair’s family life. The wife’s love desire and jealousy came against the poet’s need to love a woman who, unfortunately, was not his spouse.

The Theater for Young Audiences’s production, directed by Volodymyr Borysiuk, was rather more formalist. Given the principal educational function of that theater, it focused more on Franko’s role as educator and writer.

Despite covering extraordinary human traits and studying emotional experiences of its characters, the play’s author dealt with Franko’s importance as a public figure, lyrical and passionate poet as well. Both performances stressed these points as well. Along with the sad and melancholic lines of “Why Do You Keep Coming to Me in My Dreams?” which have long been required reading in schools, the audience got to hear the Stonecutter Poet’s angry words about the need to fight for an independent Ukraine. Franko’s old maxims on this issue, which is still so painful in Ukraine, were extremely sensitively perceived at Lviv’s theaters and got a favorable emotional response from the appreciative audience.

http://www.day.kiev.ua/en/article/culture/double-mirror