Драма Тетяни Іващенко “Таїна буття” як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка

Леонід ЗАКАЛЮЖНИЙ Розглянуто п’єсу Тетяни Іващенко «Таїна буття», присвячену образу Івана Франка. Ретроспективна композиція, монтажний принцип, поєднання в тексті уривків із творів і листів письменника дають підстави розглядати п’єсу і …