“Теоретична і дидактична філологія”. Вип. 10, 2011

“ДРАМА АБСУРДУ” В СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ДРАМАТУРГІЇ

Анастісія Ткалич, Луганськ

Українська жіноча драматургія сьогодення представлена багатьма іменами як вже відомих жінок-драматургів, таких як Катерина Демчук, Тетяна Іващенко, Неда Неждана, Лариса Паріс та ін., так і тих, чий літературний доробок ще не став о’бєктом наукового та літературознавчого аналізу…

Сучасні жінки-драматурги владно та потужно заявили про своє існування не тільки на сторінках альманахів та антологій, присвячених розвитку української драматургічної традиції, але й на сценах вітчизняних та світових театрів.

На жаль, кількість видань сучасної української п’єси залишається вкрай обмеженою, але разом з цим, сценічні постановки мають великий попит завдяки своїй насиченності, злободеності, злободенності, емоційності, інтелектуальності та майтерному поєднанню майже всіх відомих сьогодні літературних та філософських напрямів і течій…

Опубліковано в 2011